Dotări

Unitatea noastră funcţionează într-un singur schimb, sălile de clasă fiind suficiente pentru aceasta.

Unitatea noastră şcolară dispune de un laborator modern de informatică și un Centru de Documentare și Informare modern. De asemenea, o sală de clasă a fost dotată cu tablă inteligentă și video-proiector pentru a stimula folosirea mijloacelor audio – vizuale la ore. Un numar de 225 de elevi au primit tablete pentru a putea sa participe la orele desfăsurate online. De un real folos pentru desfăşurarea orelor şi pentru performanţă se dovedesc a fi sălile de sport.

Sala nouă de festivități, care are o capacitate de 80-100 de locuri, găzduieşte activităţi extraşcolare, serbări, cercuri metodice sau întâlniri în proiecte.

În incinta şcolii funcţionează un cabinet şcolar de consiliere psihopedagogică, de un real folos în îndrumarea și consilierea elevilor și a părinților școlii noastre, precum și un cabinet stomatologic.

Nu în ultimul rând biblioteca şcolară oferă elevilor peste 24000 de cărţi pentru a desăvârşi pregătirea începută în sala de clasă.