Despre Noi

De-a lungul timpului, de pe băncile școlilor din comuna Șcheia au plecat în lume numeroși elevi care mai apoi, au făcut carieră în diferite domenii: știință, literatură, artă, armată, educație, etc. Doi dintre fiii satului au dat numele școlilor în care au învățat. Astfel din 9 august 2004 Școala cu clasele I-VIII din Șcheia a primit numele de Dimitrie Păcurariu, spre cinstirea celui care a fost Profesor Universitar Doctor Docent Dimitrie Păcurariu.

Comuna Şcheia cuprinde satele Şcheia, Mihoveni, Sf. Ilie, Florinta şi Trei Movile. Este situată la periferia municipiului Suceava, în fosta zonă industrială a Sucevei. Chiar dacă majoritatea întreprinderilor au fost desfiinţate, în perimetrul comunei s-au dezvoltat firme cu capital privat care produc bunuri şi desfăşoară diferite servicii căutate de către populaţie.

Cea mai veche şcoală datează din anul 1871 fiind cea din Sf. Ilie. Școala din Mihoveni a fost înfiinţată concomitent cu cea din Şcheia, în 1884. Dat fiind faptul că în cele trei unităţi procesul educativ a evoluat considerabil s-au impus treptat modernizări de natură materială. Dacă, la început, cursurile se desfăşurau în condiţii precare, într-un număr redus de săli de clase, astăzi spaţiile destinate procesului educativ sunt adaptate corespunzător.

 Profilul şcolii a cunoscut mai multe schimbări după cum urmează:

1885-1914Şcoală primară
1914-1918Şcoala nu funcţionează din cauza războiului
1918-1944Şcoală primară cu clase paralele
1944-1945Şcoala nu funcţionează din cauza războiului
1945-1948Şcoală elementară I
1948-1950Şcoală elementară I şi II şi grădiniţă de copii
1950-1970Şcoală cu învăţământ preprimar, primar şi gimnazial
1970-1988Şcoală cu clasele I-X şi grădiniţă
1988-1992Şcoală cu clasele I-X, liceu seral, şcoală profesională cu profil mecanic şi grădiniţă
1992-2003Şcoală cu clasele I-VIII, învăţământ de ucenici şi grădiniţă
2003-2004Şcoală cu clasele I-VIII şi Şcoală de Arte şi Meserii
2004-2010Şcoală cu clasele I-VIII, grădiniţă
2010-2012Şcoală cu clasele I-VIII, grădiniţă și două clase „A doua șansă”
2012-prezentŞcoală Gimnazială, grădiniţă și două clase „A doua șansă”

În prezent, în comuna Şcheia funcţionează şcoli cu cicluri de învăţământ preşcolar, primar și gimnazial. Având în vedere că în cătunele Florinta şi Trei Movile şcolile au fost desfiinţate, elevii sunt transportaţi cu microbuze școlare, la şcoala de centru, școala din Șcheia, singura cu personalitate juridică, cele din Mihoveni și Sf. Ilie fiind structuri.

Suntem o şcoală deschisă pentru comunitate! Împreună construim, învăţăm, inovăm, păstrăm tradiţiile. Oferim condiții egale de dezvoltare și un mediu de învăţare provocator şi totodată stimulativ, croit pe nevoile, stilul de învăţare şi aspiraţiile individuale, încurajând astfel elevii să păstreze pentru tot restul vieţii setea de a învăţa. Respectăm valorile unei societăți democratice!

Misiunea

Şcoala Gimnazială ”Dimitrie Păcurariu” Șcheia este o școală în slujba comunității, având capacitatea de a funcționa ca o structură eficientă și echitabilă pentru toate categoriile de elevi și de a le asigura progresul. Școala își doreşte a fi o mare familie, un al doilea ,,acasă” pentru toţi, elevi, părinți și profesori deopotrivă, o instituţie unde copiii să fie educați în spiritul valorilor reale, al respectului şi al cunoaşterii, spre formarea lor pentru schimbările cu care se vor confrunta în viață.

VIZIUNEA